Codi de Conducta de la Conferència

Es requereix que tots els assistents, ponents, patrocinadors i voluntaris de la nostra conferència acceptin el següent codi de conducta. Els organitzadors faran complir aquest codi durant tot l'esdeveniment. Esperem la col·laboració de tots els participants per tal d'ajudar a assegurar un ambient segur per a tothom.

La Versió Ràpida

La nostra conferència ofereix una experiència lliure d'abusos per a tots els participants, independentment del seu gènere, orientació sexual, discapacitat, aparença física, talla, raça o religió. No tolerem abusos dels participants de la conferència en cap de les seves formes. El llenguatge i imatges sexuals no són apropiats per a cap sala de la conferència, incloent-hi xerrades, tallers, festes, Twitter i altres mitjans en línia. Els participants de la conferència que violin aquestes normes poden ser sancionats o expulsats de la mateixa sense reemborsament a discreció dels organitzadors.

La Versió Menys Curta

Els abusos inclouen: comentaris ofensius relatius al gènere, orientació sexual, discapacitat, aparença física, talla, raça, religió, imatges sexuals en espais públics, intimidació deliberada, assetjament, persecució, fotografia o gravació d'abusos, interrupcions continuades de xerrades o altres esdeveniments, contacte físic inapropiat i atenció sexual no desitjada.

S'espera que els participants instats a aturar qualsevol comportament abusiu obeeixin immediatament.

Els patrocinadors també estan subjectes a la política contra els abusos. En particular, els patrocinadors no haurien d'utilitzar imatges, activitats o altre material amb contingut sexual. El personal de les parades (voluntaris inclosos) no hauria de fer servir roba/uniformes/disfresses sexualitzades, o que d'altra forma generin un ambient sexualitzat.

Si un participant incorre en un comportament abusiu, els organitzadors de la conferència poden prendre qualsevol acció que estimin oportuna, incloent-hi advertències a l'ofensor o la seva expulsió de la conferència sense reemborsament.

Si estàs patint algun abús, adverteixes abusos sobre una altra persona, o tens alguna altra preocupació, si us plau contacta amb algun membre del personal de la conferència immediatament. El personal de la conferència pot ser fàcilment identificat, ja que vestiran samarretes de l'esdeveniment.

El personal de la conferència estarà disposat a ajudar als participants a contactar amb la seguretat de l'hotel/sala o amb les autoritats locals, proveir escorta o assistir de qualsevol altra manera a qui estigui patint abusos per tal que se sentin segurs mentre duri la conferència. Valorem la seva assistència.

Esperem que els participants segueixin aquestes normes durant la conferència, tallers i esdeveniments socials relacionats amb la conferència.